Buradasınız

Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında İlimizi tercih ederek başarılı olan adayların göreve atanabilmeleri için İstenilen belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında İlimizi tercih ederek başarılı olan adayların göreve atanabilmeleri için İstenilen belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Mersin ilini tercih ederek başarılı olan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Kuvayi Milliye Cad. No:78 Akdeniz / MERSİN adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet) ,  

  • Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.    
  • Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,    

  • Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

  • Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

  • Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, 

    (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”   

    hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu, (Formunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.)

    (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  (2 adet),   ( Formunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.)

         Not: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra flash belleğe kaydedilip çıktı alınarak flash bellekle birlikte gelinecektir. 

7- Mal bildirimi formu, (Mal Bildirim Formunu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.) 

        (Mal bildirim  formu arkalı-önlü çıkarılacaktır.)

8 -  Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama  tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

9- Bilgi Formu (Formu İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.)

10- Atama Başvuru Dilekçe Örneği (İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.)

NOT:

  • Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.
  • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.>
  • Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.>
  • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.>
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.>